Terms and Conditions

Perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat akaun dan bertransaksi di KlikFast.

Anda bersetuju bahawa Anda telah membaca, memahami, dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini dan Dasar Privasi ini.

Kewajipan Pengguna Laman web

 1. Hendaklah menyatakan diri sebagai berkemampuan di mata undang-undang sehingga ia dapat ditahan bertanggungjawab terhadap semua peruntukan yang merupakan kelalaian dan atau pelanggaran Terma dan Syarat penggunaan laman web ini;
 2. Wajib memberikan data dan maklumat dengan betul, tidak menyesatkan, dan / atau pemalsuan.

Dasar Transaksi

 1. KlikFast tidak melakukan transaksi tanpa membuat borang terlebih dahulu;
 2. Jumlah nominal yang dipindahkan mesti sepadan dengan jumlah yang dinyatakan hingga 3 (tiga) terakhir digit.
 3. KlikFast tidak akan memproses transaksi sekiranya jumlah pemindahan tidak sepadan dengan jumlah keseluruhan pindah.
 4. KlikFast tidak akan memproses transaksi sekiranya nama pemilik akaun berbeza dari nama akaun Penyedia Baucar.
 5. Untuk transaksi yang dibatalkan kerana jumlah dana pemindahan yang salah, identiti yang salah atau melebihi had penghantaran, bayaran balik akan mengambil masa 1 hari bekerja.
 6. Transaksi yang dilakukan di luar waktu operasi dan / atau sedang menunggu proses tidak boleh dibatalkan.
 7. KlikFast berhak menangguhkan transaksi jika dianggap mencurigakan atau / dan bertemu kriteria pengubahan wang haram yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kewangan.
 8. Semua bentuk transaksi yang berlaku, selain daripada transaksi yang mencurigakan bukanlah tanggungjawab KlikFast.
 9. KlikFast tidak bertanggungjawab atas risiko yang timbul kerana kesalahan nominal yang dihantar dan tidak masuk sesuai dengan pesanan transaksi. Risiko yang dimaksudkan adalah digunakan untuk transaksi yang dilakukan oleh orang lain.
 10. KlikFast tidak melayani transaksi Deposit dan / atau Pengeluaran (pertukaran) selain daripada akaun Baucar Penyedia.
 11. KlikFast Tetapkan had deposit atau Pengeluaran seperti berikut:
  1. Had transaksi maksimum adalah RM7200 (Tujuh Ribu Dua Ratus Ringgit Malaysia) setiap borang transaksi;
  2. Had harian maksimum ialah RM15000 (Lima Belas Ribu Ringgit Malaysia) dalam 1 (satu) Hari bekerja;
  3. Had maksimum bulanan adalah RM72000 (Tujuh Puluh Dua Ribu Ringgit Malaysia) dalam 1 (satu) bulan kalendar semasa.

Transaksi Deposit

 1. KlikFast hanya melayani transaksi Deposit dengan membuat borang Deposit di pejabat laman web, iaitu klikfast.my.
 2. KlikFast tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi di luar laman KlikFast.
 3. KlikFast hanya melayani transaksi Baucar Penyedia Deposit melalui akaun bank atas nama KlikFast.
 4. KlikFast tidak bertanggungjawab untuk membuat pemindahan di luar akaun.
 5. Nama pemilik akaun bank mestilah sama dengan nama di Penyedia akaun Baucar.
 6. KlikFast tidak akan memproses transaksi Deposit jika nama pemilik akaun adalah berbeza dengan nama di akaun Penyedia Baucar.
 7. Setiap transaksi deposit mesti disertakan dengan laporan pemindahan.

Urus Niaga Pengeluaran

 1. Untuk setiap transaksi Pengeluaran Penyedia Baucar, ia hanya dibuat melalui kemudahan SCI yang disediakan dan dipindahkan ke akaun Penyedia Baucar atas nama KlikFast. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya anda membuat pemindahan di luar nombor akaun tersebut atau tidak menggunakan perkhidmatan SCI.
 2. Nama akaun bank penerima mestilah sama dengan nama di Penyedia akaun Baucar.
 3. KlikFast tidak akan memproses transaksi Pengeluaran sekiranya nama pemilik akaun berbeza dengan nama di akaun Penyedia Baucar.

Muat naik Identiti

 1. Untuk membuat transaksi Deposit atau Pengeluaran, anda mesti memuat naik identiti anda.
 2. Pautan Identiti Muat Naik dapat dilihat dalam e-mel pengesahan.
 3. Identiti mestilah berwarna dan mestilah dalam format JPG / JPEG.
 4. Sekiranya perlu, KlikFast berhak untuk meminta dan mendapatkan bukti pemindahan / data / dokumen / identiti lain dari pengguna yang digunakan untuk memproses pesanan dan KlikFast mempunyai hak untuk menolak transaksi tanpa sebab.

Tempoh Kesahan Pesanan

 1. Sistem akan secara automatik menghapus pengisian borang transaksi Deposit atau Pengeluaran jika anda belum melakukan pemindahan dalam masa 3x24 jam, dengan syarat tidak ada perubahan harga.
 2. Sekiranya terdapat perubahan harga, ia akan mengikuti harga terakhir di laman web KlikFast.
 3. KlikFast akan meengesahkan melalui e-mel sekiranya terdapat kekurangan atau kesalahan dalam mengisi data pada borang transaksi Deposit atau Pengeluaran.

Penafian

 1. KlikFast dibebaskan dari semua tuntutan kerosakan yang disebabkan oleh:
  1. Ralat semasa mengisi borang pesanan, seperti mengisi nama dan / atau akaun bank dan nama dan / atau nombor akaun Baucar Penyedia.
  2. Sekiranya anda cuai atau tidak tepat dalam mencatat data nama dan nombor akaun bank serta nama dan nombor akaun Penyedia Baucar yang mengakibatkan anda melakukan kesalahan dalam pemindahan.
  3. Disebabkan oleh pihak ketiga termasuk aktiviti penipuan, penggodaman, retak, memfitnah dan kekacauan yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau jenayah.
 2. KlikFast tidak membuat urus niaga penjualan baucar baki melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter) pasaran (e-commerce) atau aplikasi pesanan (WhatsApp, SMS, BBM, Messenger, dll.).
 3. KlikFast juga tidak bekerjasama dengan biro buruh dan ejen pelancongan.

Dengan menggunakan KlikFast, anda telah bersetuju dengan Terma dan Syarat di atas. Rizab KlikFast hak untuk menambah atau mengubah Terma dan Syarat ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna.